Supervision

Supervision har stor betydning for de psykoterapeutiske professioner med tilgrænsende områder og betragtes i dag som nødvendig for udvikling af faglig identitet og opretholdelse af professionel kompetence.

Det er en faglig lærings- og udviklingsmetode der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Målet for supervisionen vedrører en afgrænset del af supervisandens personlighed og liv. Selvom den kan have en terapeutisk effekt, er dens mål udelukkende at hjælpe supervisanden med at blive en dygtig terapeut.  En psykoterapis opgave er at udvikle det “personlige jeg”. Supervisionens opgave derimod retter sig udelukkende mod udvikling af “det faglige jeg” eller den faglige identitet (Ekstein og Wallerstein).

Jeg tilbyder supervision til psykologer, læger, terapeuter, sundhedspersonale og andre faggrupper, som ønsker faglig fordybelse, refleksion og udvikling.

Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi. Som psykolog kan du bruge supervisionen til både din autorisation, specialist- og supervisoruddannelse. Endvidere er jeg godkendt supervisor på både kognitivt og psykodynamisk grundlag i forhold til varetagelse af supervision af yngre læger under uddannelse i psykoterapi.

Supervisionen varetages individuelt.

Individuelt  1.200 kr. pr. time.

Forløb på 10 sessioner individuelt(rabat) 10.000 kr.