Erhvervserfaring

  • Fagligt CV
2009 – PC Ballerup, Psykoterapeutisk ambulatorium, Klinisk Psykolog,
Kriseterapi. Psykoterapi individuelt og i gruppe med forskellige patientgrupper.
Udarbejdelse af terapimanual for tilpasningsreaktioner, metoden ACT. Psykologiske undersøgelser personligheds- og neuropsykologiske undersøgelser, samt psykologiske vurderinger. Mono- og tværfaglig supervision.
Undervisning og vejledning af psykologer og andre faggrupper. Visitationsarbejde og deltagelse i tværfaglige konferencer. Administrativt arbejde herunder kvalitetssikring og akkreditering
2006 – Privatpraktiserende psykolog. Egen private psykologpraksis.
Psykoterapi. Supervision. Psykologiske undersøgelser henvist fra kommune og hospital.
Juli 2006 – aug. 2009 Psykologisk Klinik Kalundborg
Psykoterapi. Psykologiske undersøgelser henvist fra kommune og hospital.
Marts 2006 – dec. 2008 Psykiatrisk Center Nordsjælland, Frederikssund, afsnit 5541, klinisk psykolog
Kriseterapi. Psykoterapi individuelt og i gruppe. Psykologiske undersøgelser, personligheds- og neuropsykologiske undersøgelser. Supervision af andre faggrupper og yngre psykologer. Undervisning og vejledning af andre faggrupper, yngre psykologer og psykologpraktikanter. Visitationsarbejde og deltagelse i tværfaglige konferencer. Administrativt arbejde herunder kvalitetssikring og akkreditering.
April 2001 – feb.2006 Klinisk Psykologisk Afdeling, Sct. Hans Hospital, klinisk psykolog
Psykoterapi individuelt og i gruppe. Medlem af sygehusberedskabet. Psykologiske undersøgelser personligheds- og neuropsykologiske undersøgelser.
Supervision af andre faggrupper og yngre psykologer.
Undervisning og vejledning af andre faggrupper, yngre psykologer og psykologpraktikanter. Visitationsarbejde og deltagelse i tværfaglige konferencer.
Administrativt arbejde herunder kvalitetssikring og akkreditering
Sep. 2000 – april 2001 Distriktspsykiatrisk Center Herlev/Værløse, klinisk psykolog
Psykoterapi. Konsulentvirksomhed i forhold til andre sociale instanser, samt samarbejde med disse.
1997 – 2000 Kalleruphus Bo og behandlingshjem, Fritidsmiljøarbejder.
Social træning, bevidstgørelse og støtte til unge jeg-svage personer med udgangspunkt i en psykodynamisk forståelse
1996 – 1997 SIND-linjen, Frederiksberg, Telefonrådgiver

Fagligt CV