Erhvervserfaring

2006 – Privatpraktiserende psykolog. Egen private psykologpraksis
Psykoterapi med voksne. Livskriser og akutte kriser, stress, traumer, angst, depression, sorg, selvværd samt personlig udvikling.
Supervision af psykologer og andre faggrupper.
Psykologiske undersøgelser henvist fra kommune og hospital.
2009 – juni 2020 PC Ballerup, Psykoterapeutisk ambulatorium, klinisk psykolog
Kriseterapi. Psykoterapi individuelt og i gruppe med forskellige patientgrupper.
Udarbejdelse af terapimanual for tilpasningsreaktioner, metoden ACT. Psykologiske undersøgelser personligheds- og neuropsykologiske undersøgelser, samt psykologiske vurderinger. Mono- og tværfaglig supervision.
Undervisning og vejledning af psykologer og andre faggrupper. Visitationsarbejde og deltagelse i tværfaglige konferencer. Administrativt arbejde herunder kvalitetssikring og akkreditering
Juli 2006 – aug. 2009 Psykologisk Klinik Kalundborg
Psykoterapi. Psykologiske undersøgelser henvist fra kommune og hospital.
Marts 2006 – dec. 2008 Psykiatrisk Center Nordsjælland, Frederikssund, afsnit 5541, klinisk psykolog
Kriseterapi. Psykoterapi individuelt og i gruppe. Psykologiske undersøgelser, personligheds- og neuropsykologiske undersøgelser. Supervision af andre faggrupper og yngre psykologer. Undervisning og vejledning af andre faggrupper, yngre psykologer og psykologpraktikanter. Visitationsarbejde og deltagelse i tværfaglige konferencer. Administrativt arbejde herunder kvalitetssikring og akkreditering.
April 2001 – feb.2006 Klinisk Psykologisk Afdeling, Sct. Hans Hospital, klinisk psykolog
Psykoterapi individuelt og i gruppe. Medlem af sygehusberedskabet. Psykologiske undersøgelser personligheds- og neuropsykologiske undersøgelser.
Supervision af andre faggrupper og yngre psykologer.
Undervisning og vejledning af andre faggrupper, yngre psykologer og psykologpraktikanter. Visitationsarbejde og deltagelse i tværfaglige konferencer.
Administrativt arbejde herunder kvalitetssikring og akkreditering
Sep. 2000 – april 2001 Distriktspsykiatrisk Center Herlev/Værløse, klinisk psykolog
Psykoterapi. Konsulentvirksomhed i forhold til andre sociale instanser, samt samarbejde med disse.
1997 – 2000 Kalleruphus Bo og behandlingshjem, Fritidsmiljøarbejder
Social træning, bevidstgørelse og støtte til unge jeg-svage personer med udgangspunkt i en psykodynamisk forståelse
1996 – 1997 SIND-linjen, Frederiksberg, Telefonrådgiver

Fagligt CV