Personlig udvikling

Vi kan alle på forskellige tidspunkter i vores liv få brug for hjælp til at fokusere på vores personlige udvikling. Det kan være for at finde eller genfinde vores værdier, ønsker og mål for livet, eller hjælp til at afdække hvad det evt. er, som holder én tilbage.

I forbindelse med livsændringer, som når man går fra teenager til voksen, stifter familie og får børn, går fra uddannelse til job eller går fra job og på pension, kan der opstå tvivlsspørgsmål.

Livsændringer frembringes af mange forskellige årsager. Hos nogen føles det som et tomt hul, hvor man ikke helt ved, hvad der mangler, eller hvordan det skal udfyldes. Hos andre er det en oplevelse af at sidde fast i nogle uhensigtsmæssige mønstre. Det kan være overdreven perfektionisme, urimeligt høje krav til sig selv eller til sine omgivelser. Det kan også vise sig ved manglende tro på eget værd eller evner, oplevelsen af altid at være den, der bliver udsat eller forbigået eller lignende.

Et psykoterapeutisk forløb kan starte og understøtte en proces. Der arbejdes med afdækning af problematikkerne, og hvad der fastholder dem. Samtidigt  arbejdes der på større psykologisk fleksibilitet, for derigennem at kunne leve et værdistyret liv.

En personlig udvikling kan også omhandle at lære sig selv bedre at kende, styrke sine relationsfærdigheder, få bedre udbytte af personlige potentialer og ressourcer samt forbedring af livskvalitet.