Depression

De fleste kender til i en kortere periode at føle sig lidt nedtrykt, uoplagt og i dårligt humør, for så derefter  at genvinde energien og det gode humør. Dette er helt almindeligt.

En depression er derimod noget helt andet.

Ved depression vil der som regel være en række kendetegn til stede. Oftest ses mangel på energi, mangel på lyst til det, der plejer at gøre én glad samt tristhed. Men også manglende appetit, problemer med at sove, selvbebrejdelse, skyldfølelse og selvmordstanker er klassiske tegn på depression.

Både tyngden og mængden af symptomerne gør, at en depression er behandlingskrævende.

I terapien arbejdes der med de tanker og handlinger, som vedligeholder den depressive tilstand  – men især også måden man forholder sig til sine tanker, følelser og handlinger. Dette for at ændre kurs henimod et mere meningsgivende liv.

Årsagerne til depressioner kan være mange. Nogle mener, at depression skyldes mangel på serotonin i hjernen, men man ved også nu, at tilstanden skal ses som et udtryk for et uheldigt samspil mellem individet og forskellige uheldige livsomstændigheder. Vi ved, at også arvelige forhold, forhold omkring opvæksten, legemelige sygdomme samt igangværende belastninger i et meget indviklet samspil, kan udløse en depression.

I de fleste tilfælde vil tilstanden være tidsbegrænset. Ubehandlede depressioner letter oftest inden for 3-6 måneder, men tilbagefald kan forekomme. Derfor rettes behandlingen også mod at nedsætte risikoen for gentagelse.

Ved depressioner af moderat til svær grad vil en kombination med medicinsk behandling oftest være nødvendig.

Depression