Profil

Jeg er uddannet psykolog, cand. psych. fra Københavns Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet i Danmark. Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og i psykopatologi af Dansk Psykolog Forening, samt specialpsykolog i psykiatri godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Jeg har en solid og bred terapeutisk erfaring fra over 20 år som psykolog. Jeg har igennem mange år arbejdet med terapi på psykiatriske og psykoterapeutiske hospitalsafdelinger, samt i privat regi. Siden 2006 har jeg haft privat praksis på deltid, og siden 2020 på fuld tid.

Jeg er oprindeligt uddannet indenfor den psykodynamiske tænkning, som danner grundlag for min psykologiske forståelsesramme. Jeg arbejder i dag primært med ACT – Acceptance and Commitment Therapy – som er en mindfulness baseret kognitiv adfærdsterapi.

Jeg lægger stor vægt på at vedligeholde min viden indenfor det psykologiske fagområde og deltager fortløbende på kurser, workshops og i supervision.

Rammen for terapien tilpasses individuelt på baggrund af problemstilling, formål og personlighed.

Min profil