Psykodynamisk psykoterapi

Psykoanalytisk inspireret psykoterapi kaldes også psykodynamisk terapi. Denne terapi udspringer af  den oprindelige psykoanalyse.

Begrebet “psykodynamisk” henviser til de psykiske kræfter, der fører til oplevelser og handlinger hos et menneske. Oftest har de rødder fra barndommen, hvor især forholdet til de primære omsorgspersoner har betydning for selvopfattelsen, måden at relatere sig til andre samt måden at tolke verden på.

I en psykodynamisk terapi vil terapeuten sammen med klienten igennem samtale forsøge at finde frem til, hvad der motiverer klienten i tilværelsen samt afdække, hvad der ligger til grund for specielt de uhensigtsmæssige personlighedsmønstre.

Psykodynamisk terapi er især brugbar i forhold til at blive bevidst om nogle af de bagvedliggende og fortrængte årsager til vores adfærd. Den kan være god, hvis du ønsker at udvikle dig samt blive klogere på sig selv. Den er især anvendelig, hvis man har svært ved at finde ud af, hvorfor man oplever de problemer og udfordringer, som man gør.