ACT

ACT står for Acceptance & Commitment Therapy og hører til under 3. generations kognitiv adfærdsterapi. Den er forankret i Relationel Ramme Teori (RFT). Tilgangen er mindfulnessbaseret.

En grundlæggende antagelse i ACT er, at lidelse er en uundgåelig del af det at være menneske. Det er samtidig en antagelse, at jo mere vi kæmper imod de svære ting i livet, jo mere risikerer vi, at de overtager vores liv. Ved hjælp af forskellige øvelser og metaforer i terapien erhverves strategier til i højere grad at træde tilbage og observere sine tanker og følelser – og få øje på dem som netop dét. Blot tanker og følelser, og ikke sandheder og fakta. Der arbejdes henimod en større accept af de svære ting i livet fremfor at kæmpe imod dem. Accepten er det der giver lindring i forhold til symptomer og øget livskvalitet.

ACT har fokus på åben- og villighed i forhold til den realitet, at alt for store bestræbelser på at kontrollere, hvad vi føler og tænker, faktisk forhindrer os i at leve et indholdsrigt og meningsfuldt liv. Der opøves derfor en psykologisk fleksibilitet på de livsforhold, der nu engang gør sig gældende – og en villighed til at være i de følelser, der nu måtte være.