Traumer

Et traume er en psykisk reaktion på en uventet, skræmmende, livstruende eller på anden måde belastende oplevelse, som man har svært ved at håndtere eller forlige sig med. Det er det følelsesmæssige chok vi oplever i forbindelse med den ekstreme stressende, farlige eller skadelige hændelse.

Traumatiske oplevelser indebærer ofte en trussel mod ens liv eller sikkerhed. Enhver situation, der efterlader én med følelsen af at være overvældet og alene, kan være traumatisk, også selv om det ikke indebærer fysisk skade. Det er ikke de objektive kendsgerninger, som afgør, om en begivenhed er traumatisk, men den subjektive følelsesmæssige oplevelse af begivenheden.

En helt normal reaktion efter et traume vil være at opleve angst, søvnløshed, skyld- og skamfølelse samt lyst til at isolere sig fra andre mennesker. For nogle kommer der yderligere flash backs – en oplevelse af at gennemleve traumet igen og igen – ligesom normale lyde og billeder (en dør der smækker, en høj lyd fra fjernsynet eller et ansigtsudtryk) kan reaktivere den ubehagelige oplevelse og/eller fremkalde stor angst.

Symptomerne viser sig typisk i timerne eller dagene umiddelbart efter traumet, men i nogle tilfælde udvikles symptomerne først uger, måneder eller endda år senere.