Selvværd

Mange mennesker oplever lavt selvværd, og at det har en både smertefuld, begrænsende og ødelæggende effekt på deres liv.

Kernen for disse mennesker er en negativ selvopfattelse, selvfordømmelse og selvnedvurdering. Dette kan vise sig ved usikkerhed, kritiske og uvenlige tanker mod sig selv og vanskeligheder ved at føle sig værdifuld eller berettiget til noget godt i livet.

Mennesker, der lider af lavt selvværd, kan reagere med nervøsitet og angst i situationer, hvor de som person føler sig truet. Det kan i relationer resultere i en overdreven underdanig eller dominerende adfærd over for andre. Eller deres liv er præget af undgåelses- eller sikkerhedsadfærd for ikke at komme i kontakt med den negative selvopfattelse.

I behandlingen af dårligt selvværd afdækkes oftest, hvor det stammer fra, men især hvad der fastholder det. Der arbejdes med forandring af relationen mellem personen og de svære tanker og følelser, således at disse ikke længere opfattes som noget, man skal af med, men derimod som harmløse psykologiske konstruktioner, der kan accepteres og rummes til fordel for en værdifuld tilværelse samt større psykologisk fleksibilitet – og oftest ses også at de gamle negative overbevisninger om sig selv erstattes af nye, mere realistiske og hensigtsmæssige perspektiver.

Personlig udvikling